Regulamin strefy InteriCAD

Regulamin ważny od 2018.05.25
 1. Postanowienia ogólne i nazewnictwo.
  1. Usługodawcą jest ZHU Partner - Andrzej Marian Iwanek z siedzibą - Występ ul. Lipowa 7, 89-100 Nakło nad Notecią, REGON: 092559460, NIP: PL5581280741, zwany dalej ZHU Partner.
  2. Regulamin określa warunki oraz zakres i sposób korzystania z serwisu internetowego www.3Dwalk.pl dla „Strefy InteriCAD”.
  3. Użytkownik - podmiot zlecający świadczenie usługi poprzez rejestrację w serwisie oraz akceptację niniejszego Regulaminu. Użytkownik może zostać zarejestrowany przez Partnera serwisu.
  4. Partner serwisu - podmiot współpracujący z ZHU Partner w celu promocji serwisu www.3Dwalk.pl oraz jego usług.
  5. Niniejszy Regulamin jest Regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  6. Treści zamieszczone w serwisie internetowym www.3Dwalk.pl są własnością ZHU Partner,chyba że napisano inaczej.
  7. Wykorzystanie materiałów zamieszczonych w serwisie www.3Dwalk.pl, w części lub całości, wyłącznie za zgodą właścicieli tych treści.
  8. Użytkownik zobowiązany jest podać swoje prawdziwe dane w procesie rejestracji i zamawiania usług.
  9. Odbiorcą usług oferowanych w serwisie (Strefa InteriCAD), z uwagi na kompatybilność stosowanych rozwiązań mogą być jedynie Partnerzy serwisu oraz zarejestrowani Użytkownicy systemów:
   1. InteriCAD T3,
   2. InteriCAD T5,
   3. InteriCAD T6,
   4. InteriCAD 6000,
   5. InteriCAD 7000,
   6. InteriCAD Lite,
   7. KDMax.
  10. „Strefa InteriCAD” – wydzielona funkcjonalnie część serwisu internetowego www.3Dwalk.pl, przeznaczona dla odbiorców usług wymienionych w paragrafie I p.9 postanowień ogólnych Regulaminu.
  11. „InteriPano” - program przeznaczony do szybkiej konwersji panoram (wygenerowanych w systemach opisanych w paragrafie Ip.9 postanowień ogólnych Regulaminu) i wgrywania ich na serwer serwisu,
  12. Subkonto – konto zarejestrowane przez Partnera serwisu dla oraz w imieniu Użytkownika.
 2. Zakres i rodzaj świadczonych usług. Zawieranie umowy.
  1. ZHU Partner świadczy usługi zarejestrowanym Użytkownikom i Partnerom serwisu w zakresie prezentowania panoram wygenerowanych w środowisku wirtualnym przy użyciu systemów wymienionych w paragrafie I p.9 postanowień ogólnych Regulaminu.
  2. Dodatkowo, zainteresowani Użytkownicy i Partnerzy serwisu mogą zamawiać u ZHU Partner panoramy dedykowane oraz spacery wirtualne będące kompilacją pojedynczych panoram. Wykonane prace mogą być umieszczane w serwisie internetowym www.3Dwalk.pl, dowolnym innym serwisie lub też na nośnikach cyfrowych. Wygląd oraz funkcjonalność poszczególnych rozwiązań może zależeć od wybranej platformy prezentacji.
  3. W serwisie www.3Dwalk.pl udostępniane są następujące rodzaje kont:
   1. konto typu Basic,
   2. konto typu Basic Plus,
   3. konto typu Basic Pro,
   4. konto typu Multi,
   5. konto typu Multi Plus,
   6. konto typu Multi Pro.
  4. Porównanie kont.
   1. Konta typu Basic - umożliwiają obsługę wyświetlania w pojedynczym oknie pojedynczych panoram. Ilość dostępnych okien do jednoczesnego wyświetlania panoram jest zależna od rodzaju konta:
    1. konto Basic – 1 okno,
    2. konto Basic Plus – 3 okna,
    3. konto Basic Pro – 8 okien.
   2. Konta typu Multi - umożliwiają obsługę wyświetlania pojedynczych panoram w oddzielnych oknach oraz 2 do 6 panoram wybieranych z wysuwanego menu bocznego (na 1 okno). Ilość dostępnych okien dla pojedynczych panoram i zestawów do 6 panoram jest zależna od rodzaju konta:
    1. konto Multi – 6 panoram w oddzielnych oknach oraz 1 okno z 6 panoramami,
    2. konto Multi Plus – 18 panoram w oddzielnych oknach oraz 3 okna z 6 panoramami,
    3. konto Multi Pro – 48 panoram w oddzielnych oknach oraz 8 okien z 6 panoramami.
   3. Uwaga:
    • Prezentować w internecie można wyłącznie panoramy upublicznione. Wyboru panoram do upublicznienia dokonuje się w panelu Użytkownika.
    • Na przestrzeni dyskowej serwera może znajdować się więcej wgranych panoram niż wynikałoby z przyznanego limitu odpowiedniego dla danego rodzaju konta.
    • Dla kont i subkont typu Multi, zestawy panoram przeznaczone do wyświetlania w ramach jednego okna zestawiane są panelu Użytkownika. Zestawy można składać wyłącznie z panoram upublicznionych
    • Zalogowany Użytkownik ma możliwość przeglądania wszystkich wgranych na serwer panoram niezależnie od ich statusu (upubliczniona lub nieupubliczniona).
  5. Rejestracji kont typu Basic może dokonać:
   1. Użytkownik, przy wykorzystaniu udostępnionej funkcjonalności „Strefy InteriCAD” serwisu www.3Dwalk.pl.
    1. Po samodzielnej rejestracji konta, Użytkownik otrzymuje zwrotnego maila z linkiem aktywacyjnym, załącznik z fakturą proforma oraz link do pobrania programu InteriPano.
    2. Po aktywacji konta, do momentu opłacenia faktury funkcjonuje ono w ograniczonym zakresie przez okres 10 dni a wyświetlane panoramy są opatrzone znakiem WERSJA DEMO.
    3. Umowa zostaje zawarta w momencie dokonania wpłaty przez Użytkownika na wskazane konto bankowe ZHU Partner. Wpłaty należy dokonać w terminie 7 dni od momentu rejestracji konta i w kwocie określonej w przesłanej fakturze proforma.
    4. Funkcjonalność nieopłaconego konta przez okres jego ograniczonej funkcjonalności pozwala na:
     1. dostęp do panelu Użytkownika oraz wgląd do danych osobowych i ich edycję,
     2. wyświetlanie i udostępnianie panoram pod podanym bezpośrednim linkiem,
     3. dodawanie i usuwanie panoram,
     4. aktywowanie i de aktywowanie panoram przeznaczonych do wyświetlania (upublicznienia) w ramach przyznanego limitu,
     5. generowanie przykładowego kodu do wyświetlania panoramy na dowolnej stronie internetowej,
     6. zmianę miniaturki panoramy - wyświetlaną w panelu Użytkownika,
     7. wgrywanie i zmianę wyświetlanego w serwisie logo (wizytówki) firmy Użytkownika.
     8. przegląd faktur wystawionych przez ZHU Partner.
    5. Do momentu wniesienia opłaty za konto i uzyskania jego pełnej funkcjonalności, Użytkownik nie ma możliwości:
     1. prezentacji panoram w galerii głównej,
     2. prezentacji panoram w galerii użytkowników.
    6. Samodzielnej rejestracji oraz aktywacji konta mogą dokonywać wyłącznie Użytkownicy prowadzący działalność gospodarczą zarejestrowaną w Polsce.
    7. Po upływie okresu ograniczonej funkcjonalności konta Użytkownika, ponowna aktywacja nieopłaconego konta na podany wcześniej NIP jest możliwa wyłącznie po dokonaniu stosownych uzgodnień z ZHU Partner i wniesieniu opłaty za użytkowanie konta według aktualnego cennika.
    8. W trakcie trwania Umowy możliwa jest migracja do konta Basic Plus lub Basic Pro po uzgodnieniu warunków z ZHU Partner.
   2. Partner serwisu (tylko subkonta).
    1. Umowa z Użytkownikiem subkont typu Basic zostaje zawarta w momencie otrzymania loginu i hasła od Partnera serwisu lub na podstawie odrębnych uzgodnień między zainteresowanymi stronami.
    2. Użytkownik po otrzymaniu loginu i hasła od Partnera serwisu automatycznie uzyskuje pełną funkcjonalność konta.
    3. W trakcie trwania Umowy możliwa jest migracja do konta Basic Plus lub Basic Pro po uzgodnieniu warunków z Partnerem serwisu.
  6. Rejestracji subkont typu Basic Plus oraz Basic Pro dokonuje Partner serwisu:
   1. Umowa z Użytkownikiem subkont typu Basic zostaje zawarta w momencie otrzymania loginu i hasła od Partnera serwisu lub na podstawie odrębnych uzgodnień.
   2. Użytkownik po otrzymaniu loginu i hasła od Partnera serwisu automatycznie uzyskuje pełną funkcjonalność konta.
   3. W trakcie trwania Umowy możliwa jest migracja z konta Basic Plus do Basic Pro po uzgodnieniu warunków z Partnerem serwisu.
  7. Rejestracji wszystkich rodzajów subkont typu Multi dokonuje Partner serwisu
   1. Umowa z Użytkownikiem kont oraz subkont typu Multi zostaje zawarta po opłaceniu usługi i otrzymaniu loginu i hasła od Partnera serwisu lub na podstawie odrębnych uzgodnień.
   2. Użytkownik po otrzymaniu loginu i hasła od Partnera serwisu automatycznie uzyskuje pełną funkcjonalność konta.
   3. W trakcie trwania Umowy możliwa jest migracja do konta Multi Plus lub Multi Pro po uzgodnieniu warunków z Partnerem serwisu.
  8. ZHU Partner rejestruje konta typu Basic oraz Multi po dokonaniu uzgodnień z zainteresowanym podmiotem.
  9. Każdy zarejestrowany Użytkownik po uzyskaniu pełnej funkcjonalności konta otrzymuje:
   1. dostęp do panelu Użytkownika umożliwiający:
    1. wgląd do danych osobowych i ich edycję,
    2. wyświetlanie i upublicznianie panoram pod podanym bezpośrednim linkiem,
    3. zarządzanie miejscem wyświetlania panoram i spacerów,
    4. dodawanie i usuwanie panoram,
    5. aktywowanie i de aktywowanie panoram przeznaczonych do wyświetlania (upublicznienie) w ramach przyznanego limitu, zależnego od rodzaju konta,
    6. przegląd wszystkich wgranych na serwer panoram (tylko jako zalogowany Użytkownik),
    7. generowanie przykładowego kodu do wyświetlania panoramy lub zestawów panoram na dowolnej stronie internetowej,
    8. zmianę miniaturki panoramy - wyświetlaną w panelu Użytkownika i w galeriach,
    9. wgrywanie i zmianę wyświetlanego w serwisie logo (wizytówki) firmy Użytkownika,
    10. przegląd faktur wystawionych przez ZHU Partner,
    11. dodatkowo dla kont i subkont typu Multi, możliwość układania zestawów panoram przeznaczonych do wyświetlania w ramach jednego okna,
   2. możliwość prezentacji w serwisie panoram w sposób oraz w ilości odpowiedniej do rodzaju konta,
   3. program InteriPano,
   4. powierzchnię 40 MB na każdą panoramę możliwą do upublicznienia w ramach limitu zależnego od rodzaju konta,
   5. transfer miesięczny 1/3/8 Gb dla kont typu Basic,
   6. transfer miesięczny 6/18/48 Gb dla kont typu Multi.
  10. Użytkownik przy każdorazowym zalogowaniu do swojego konta ma udostępnioną aktualną informację o terminie ważności konta.
  11. Zasady korzystania z serwisu i jego funkcjonalność dla Partnerów serwisu są poszerzone w stosunku do Użytkowników kont oraz subkont typów Basic i Multi. Zasady te określane są na podstawie indywidualnych uzgodnień.
  12. W ramach zarejestrowanego konta można prezentować wyłącznie prace autorstwa Użytkownika konta.
  13. Prezentacja prac innych twórców jest możliwa wyłącznie za zgodą właścicieli tych prac, po uzyskaniu przez Użytkownika statusu Partnera serwisu i podlega odrębnym uzgodnieniom.
  14. Cechy i funkcjonalność oferowane przez program InteriPano:
   1. program konwertuje kompatybilne panoramy w sposób umożliwiający ich prawidłowe wyświetlanie w serwisie www.3Dwalk.pl.
   2. kompatybilnymi panoramami są panoramy wygenerowane przy użyciu systemów wymienionych w paragrafie I p.9 postanowień ogólnych niniejszego Regulaminu,
   3. konwertowane panoramy mają możliwości wyświetlania na urządzeniach pracujących pod systemami operacyjnymi: Windows (XP, Vista, 7, 8), Linux, Android, iOS,
   4. program umożliwia przygotowanie pojedynczej panoramy do wyświetlania w trybie okienkowym lub pełnoekranowym oraz przesłanie jej na serwer serwisu www.3Dwalk.pl,
   5. aby wgrać panoramę na serwer należy dokonać synchronizacji programu z kontem Użytkownika - przez podanie takiego samego loginu i hasła jak przy rejestracji konta,
   6. z 4 różnych miniaturek wygenerowanych przez program można wybrać jedną do prezentacji panoramy w galerii i panelu Użytkownika,
   7. do wygenerowanych panoram dołączone zostają dodatkowo pliki niezbędne do wyświetlenia panoramy na stronie internetowej,
   8. po prawidłowym przesłaniu plików na serwer wyświetlany jest stosowny komunikat oraz bezpośredni link do wgranej panoramy,
   9. wygenerowana panorama będzie działać wyłącznie po umieszczeniu na stronie internetowej o domenie - 3Dwalk.pl (jedyna dozwolona domena),
   10. nie ma możliwości przeglądania panoramy przed umieszczeniem jej na serwerze,
   11. domyślny rozmiar pliku wyjściowego - 3072 x 2048 pikseli,
   12. pliki o innych rozmiarach niż domyślne są odpowiednio przeskalowywane.
 3. Wykonywanie umowy
  1. Użytkownik nie może wykorzystywać usług w sposób niezgodny z polskim prawem, w szczególności do obrażania osób trzecich, szerzenia rasizmu, nienawiści, publikowania treści pornograficznych.
  2. ZHU Partner zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia usług, za które Użytkownik uiścił opłatę abonamentową, o ile nie doszło do naruszenia Regulaminu usług przez Użytkownika.
  3. ZHU Partner zastrzega sobie możliwość czasowego wyłączenia usług, jeśli zaistnieje taka konieczność, np. wymiana podzespołów serwera a także w sytuacji zdarzeń losowych (awaria sprzętu, przerwa w dostawie prądu bądź usterki związane z połączeniami internetowymi).
  4. ZHU Partner nie odpowiada za awarie mające miejsce w serwerowniach, w których zlokalizowane są serwery wykorzystywane przez ZHU Partner a przeznaczone dla Użytkowników oraz wynikające z tego tytułu przerwy w świadczeniu usług.
  5. Użytkownik ma prawo do zakończenia korzystania z usługi w dowolnym momencie, lecz nie jest to równoznaczne z wypowiedzeniem umowy. Aby wypowiedzieć umowę, Użytkownik zobowiązany jest pisemnie wypowiedzieć umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia.
  6. Okres wypowiedzenia wynosi 14 dni.
  7. Rezygnacja z korzystania z usługi nie wiąże się ze zwrotem wpłaconych pieniędzy za niewykorzystany okres abonamentowy.
  8. ZHU Partner ma prawo do odmowy, zawieszenia świadczenia usług lub zerwania umowy o świadczenie usług zawartej z Użytkownikiem, gdy Użytkownik narusza (lub nie spełnia) postanowień niniejszego Regulaminu. Użytkownikowi konta nie przysługuje w takich przypadkach zwrot kosztów abonamentu ani inne odszkodowanie.
 4. Opłaty
  1. Przy rejestracji konta Basic, za pierwszy rok użytkowania - opłata 500 PLN + 23%VAT.
  2. Opłata rejestracyjna dla kont i subkont: Basic Plus, Basic Pro, Multi, Multi Plus oraz Multi Pro jest ustalana indywidualnie dla każdego Użytkownika z uwagi na możliwy różny zakres usługi.
  3. Po upływie każdego roku przy odnowieniu kont i subkont Basic - opłata w wysokości 50% aktualnej opłaty rejestracyjnej.
  4. Dla kont i subkont: Basic Plus, Basic Pro, Multi, Multi Plus oraz Multi Pro opłata za odnowienie konta ustalona jest indywidualnie.
  5. W sytuacji gdy parametry konta (40 MB powierzchni dyskowej serwera na każdą panoramę możliwą do upublicznienia w ramach limitu zależnego od rodzaju konta, rodzaj kont lub przydzielony im odpowiednio miesięczny transfer – par. II p. 9.5 oraz p. 9.6) okażą się niewystarczające - zmiana tych parametrów i wielkość dodatkowej opłaty podlega uzgodnieniom pomiędzy stronami.
  6. W przypadku nieopłacenia przedłużenia usługi przez Użytkownika bądź przez Partnera serwisu w imieniu Użytkownika po upływie 7 dni kalendarzowych od daty zakończenia opłaconego okresu aktywności konta, ZHU Partner ma prawo do zawieszenia świadczenia usługi na rzecz Użytkownika bez dodatkowej odpowiedzialności.
  7. Brak wpłaty po terminie 14 dni kalendarzowych od daty zakończenia opłaconego okresu aktywności konta skutkuje rozwiązaniem umowy z Użytkownikiem i usunięciem wszelkich danych z jego konta bez ponoszenia przez ZHU Partner z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
  8. Przywrócenie ponownej aktywności zawieszonego wcześniej konta jest możliwe po uiszczeniu opłaty rejestracyjnej jak dla nowo zakładanego konta, według aktualnego cennika. Po przywróceniu aktywności zawieszonego konta ZHU Partner nie gwarantuje przywrócenia jego ostatniej zawartości.
  9. Za terminowe dokonywanie opłat związanych z rejestrowaniem i przedłużaniem okresu aktywności subkont odpowiada Partner serwisu, rejestrujący Użytkownika w jego imieniu.
 5. Reklamacje
  1. Reklamacja, dotycząca jakości świadczonych przez ZHU Partner usług, powinna być składana w formie pisemnej przez Użytkownika i powinna zawierać informacje:
   1. dane Użytkownika, umożliwiające jego identyfikację,
   2. rodzaj usługi, której dotyczy reklamacja,
   3. powód reklamacji,
   4. uzasadnienie reklamacji.
  2. Reklamacja powinna zostać własnoręcznie podpisana przez Użytkownika i przesłana pocztą tradycyjną na adres siedziby firmy.
  3. ZHU Partner zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w ciągu 14 dni od daty doręczenia reklamacji oraz zobowiązuje się do określenia sposobu rozstrzygnięcia reklamacji wraz z uzasadnieniem.
  4. Reklamacja zostanie rozpatrzona negatywnie w sytuacji, gdy Użytkownik wykorzystuje usługę w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem. W takiej sytuacji Użytkownik nie ma możliwości dochodzić swoich praw wynikających z zapisów Regulaminu.
 6. Dane osobowe
  1. Informacje ogólne.
   1. administratorem danych osobowych Użytkowników kont Strefy InteriCAD jest: ZHU Partner Andrzej Marian Iwanek. (adres: Występ, ul. Lipowa 7, 89-100 Nakło nad Notecią).
   2. ZHU Partner przetwarza dane osobowe Użytkowników kont na podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartą w związku z korzystaniem z funkcjonalności strony internetowej 3Dwalk.pl, świadczenia usługi prowadzenia konta Użytkownika oraz obsługi zamówień (art. 6 ust. 1 lit. B Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE; dalej „RODO”).
   3. ZHU Partner w ramach działalności marketingowej może wykorzystywać dane osobowe Użytkowników kont w celach marketingowych polegających na promocji usług oraz produktów i usług Partnerów serwisu ZHU Partner. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu działań marketingowych.
   4. w ramach działalności marketingowej ZHU Partner może wysyłać Użytkownikom kont wiadomości zawierające informacje o nowych produktach lub usługach. Wysyłanie powyższych informacji może mieć miejsce wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownicy kont wyrazili odrębną zgodę na komunikację marketingową, którą może zostać w dowolnym momencie wycofana. Wycofanie zgody jest możliwe:
    1. w ramach funkcjonalności konta Użytkownika,
    2. przez przesłanie stosownej informacji na adres poczty elektronicznej: kontakt@3dwalk.pl
    3. przez kontakt z ZHU Partner.
   5. ZHU Partner może wykorzystywać zgromadzone dane osobowe do tworzenia tzw. profili Użytkowników, opartych m.in. na ich historii zakupowej oraz aktywności w ramach Strefy InteriCAD. Na podstawie stworzonych profili ZHU Partner może wysyłać bardziej dostosowane komunikaty marketingowe informujące o towarach i usługach.
   6. ponadto, w niektórych sytuacjach jest lub może okazać się konieczne przetwarzanie danych osobowych Użytkowników kont dla celów innych niż wskazane wyżej, a niezbędnych z uwagi na realizację prawnie uzasadnionych interesów ZHU Partner (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO), w szczególności:
    1. w celach związanych z monitorowaniem i poprawą jakości świadczonych usług,
    2. w przypadkach innych niż wskazane powyżej, dane osobowe Użytkowników kont przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody.
  2. Obowiązek podania danych osobowych ZHU Partner.
   1. brak podania przez Użytkownika wszystkich wymaganych danych osobowych, może stanowić przeszkodę do zawarcia umowy oraz świadczenia przez ZHU Partner usług na rzecz Użytkownika konta.
   2. w zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.
  3. Informacja o odbiorcach danych osobowych.
   1. w związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników kont w celach wskazanych powyżej, ich dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:
    1. podmiotom wspierającym ZHU Partner w jego procesach biznesowych, w tym podmiot przetwarzający dane osobowe na rzecz ZHU Partner (tzw. procesorzy danych)
    2. organom administracji publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów administracji publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa.
  4. Okresy przetwarzania danych
   1. dane osobowe Użytkowników kont będą przetwarzane przez okres niezbędny do świadczenia usługi drogą elektroniczną prowadzenia konta Użytkownika serwisu 3Dwalk.pl i obsługi zamówień.
   2. po upływie powyższego okresu dane Użytkowników kont mogą być nadal przetwarzane w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla realizacji przez ZHU Partner prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych w zakresie określonym powyżej, a w przypadku wyrażenia przez zgody na przetwarzanie danych po rozwiązaniu bądź wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania tej zgody.
  5. Profilowanie
   1. Profilowanie należy rozumieć jako dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na ich wykorzystaniu w celu przygotowywania i przesłania spersonalizowanych usług/ofert, dopasowanych do potrzeb Użytkownika konta.
    Oferty opracowywane są na podstawie aktywności Użytkownika konta w ramach usług świadczonych przez ZHU Partner.
    Spersonalizowane oferty przesyłane będą wyłącznie jeśli zostanie wyrażona na to odrębna zgoda.
  6. Prawa osoby, której dane dotyczą.
   1. ZHU Partner zapewnia, że wszystkim Użytkownikom kont/osobom, których danych osobowe są przetwarzane przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO, tj.:
    1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
    2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
    3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”) – w przypadku gdy
     1. dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane,
     2. Użytkownik/osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
     3. Użytkownik/osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania ,
     4. dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
     5. dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,
    4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, gdy:
     1. Użytkownik/osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
     2. przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a Użytkownik/osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
     3. administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale Użytkownik/osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
     4. Użytkownik/osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu,
    5. prawo do przenoszenia danych osobowych w przypadku gdy:
     1. przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z Użytkownikiem/osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę,
     2. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,
    6. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, gdy:
     1. zaistnieją przyczyny związane ze szczególną sytuacją Użytkownika konta,
     2. przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu, o którym mowa powyżej.
  7. Użytkownik konta jest uprawniony do zgłoszenia żądania realizacji praw, o których jest mowa w punkcie 9.6.1.
   1. Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych, można złożyć:
    1. w formie pisemnej na adres: ZHU Partner Andrzej Marian Iwanek, 89-100 Nakło nad Notecią, Występ, ul. Lipowa 7,
    2. drogą e-mailową na adres: kontakt@3dwalk.pl.
   2. Wniosek powinien, w miarę możliwości, precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, tj. w szczególności:
    1. z jakiego uprawnienia chce skorzystać osoba składająca wniosek (np. prawo do otrzymania kopii danych, prawo do usunięcia danych, itd.),
    2. jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie (np. korzystanie z określonej usługi, aktywność w serwisie internetowym, otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe na określony adres e-mail, itp.),
    3. jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie (np. cele marketingowe, cele analityczne, itp.).
   3. Jeżeli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.
   4. Wniosek może być złożony osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika (np. członka rodziny).
   5. Ze względu na bezpieczeństwo danych Administrator zachęca do posługiwania się pełnomocnictwem w formie poświadczonej przez notariusza lub upoważnionego radcę prawnego lub adwokata, co istotnie przyspieszy weryfikację jego autentyczności.
   6. Odpowiedź na zgłoszenie powinna być udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu Administrator informuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.
   7. Odpowiedź udzielana jest w formie pisemnej, chyba że wniosek został złożony drogą e-mailową lub zażądano w nim przekazania odpowiedzi w formie elektronicznej.
  8. Zasady pobierania opłat
   1. Postępowanie w sprawie składanych wniosków jest nieodpłatne. Opłaty mogą zostać pobrane jedynie w przypadku:
    1. zgłoszenia żądania wydania drugiej i każdej kolejnej kopii danych (pierwsza kopia danych jest bezpłatna); w takim wypadku Administrator może zażądać uiszczenia opłaty w wysokości 30 zł. Powyższa opłata uwzględnia koszty administracyjne związane z realizacją żądania.
    2. zgłaszania przez tego samego Użytkownika/osobę żądań nadmiernych (np. niezwykle częstych) lub ewidentnie nieuzasadnionych; w takim wypadku Administrator może zażądać uiszczenia opłaty w wysokości 30 zł. Powyższa opłata uwzględnia koszty prowadzenia komunikacji oraz koszty związane z podjęciem żądanych działań.
   2. W przypadku kwestionowania decyzji o nałożeniu opłaty osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  9. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
   1. W zakresie, w jakim Użytkownik konta udzielił zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje mu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  10. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
   W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez ZHU Partner danych osobowych Użytkownika konta narusza przepisy RODO, Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Postanowienia końcowe.
  1. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po 14 dniach, licząc od dnia publikacji Regulaminu na stronie internetowej www.3Dwalk.pl chyba, że zmiana regulaminu wynika z przepisów prawa. Nowy Użytkownik konta akceptuje aktualnie przedstawiony Regulamin.
  2. Użytkownik konta zostanie poinformowany o zmianie Regulaminu w sytuacji, gdy wprowadzone zostaną do niego zapisy zmieniające charakter usług bądź inne znaczące zmiany.
  3. Partner serwisu jest zobligowany do uzyskania akceptacji niniejszego regulaminu od rejestrowanych przez siebie Użytkowników subkont. ZHU Partner realizuje usługę obsługi aktywowanych subkont przy założeniu, że taka akceptacja nastąpiła.

Regulamin ważny od 2018.05.25

Ta witryna korzysta z plików cookie, m.in. do prawidłowej obsługi kont użytkowników. Można wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. OK, zamykam

Podaj adres e-mail